Digimyynnin ROI%

social-media-400854_640Myynti ja markkinointi on investointi. Se on investoimista kassavirran aikaansaamiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi. Siksi siihen tulee suhtautua pitkäjänteisesti, määrätietoisesti, suunnitelmallisesti ja ennen kaikkea analyyttisesti.

ROI (Return On Investment) on yksinkertainen tapa mitata myynnin ja markkinoinnin tehokkuutta. Tehokkuuden mittaamista paremmin sillä voi mitata myynti- ja markkinointihankkeiden kehittymistä. Vertaamalla aiempien hankkeiden ROI:ta uusimpaan voidaan helposti nähdä ovatko toimenpiteet menossa haluttuun suuntaan.

ROI:n laskeminen, kuten niin moni muukin kannattavuuslaskelma, on haastellinen tehtävä siihen liittyvien tuottojen ja kulujen kohdistamisongelman vuoksi. Siksi onkin tärkeä määritellä yrityksen oma mittaristo. Olennaista onkin oman yrityksesi hankkeiden kehittymisen mittaaminen eikä ROI-laskelmien teoreettinen puhtaus.

ROI -ajattelu yleisesti
ROI (Return On Investment) mittaa yksinkertaisesti sijoitetun rahan tuottoa: (Tuotto ./. Investointi) / Investoinnilla. Mikäli se halutaan prosentteina kerrotaan luku 100:lla.

Yksinkertaistettu markkinoinnin ROI%
[(Markkinoinnin aikaansaama lisämyynti ./. markkinointi-investoinnit) / markkinointi-invesoinnit] * 100

Digimainonnan ROI
ROI on tyypillisesti tärkein digimainonnan tehokkuuden mittari. On hyvä tietää esim. sivulatausten, klikkausten ja sivujen kävijämäärät suhteessa digimainonnan investointiin. Esim: Sivulla käynnin hinta = mainonnan kustannukset/kävijämäärät, jolloin saamme hinta/kävijä. Tuottoprosenttia emme tästä saa, koska kävijän tuottoa emme ole arvioineet eikä sitä näin ollen voi mitata.

Siksi on parempi kehittää mittaristo mittaamaan miten digimainonta on vaikuttanut liiketoimintaasi.

Kun seuraat Digimainonnan ROI-mittareitasi, voit tehdä tarkempia päätöksiä miten paljon digimainontaan on syytä investoida. Voit myös seurata erilaisten kampanjoiden tehokkuutta ja jättää vähemmän tehokkaat kampanjat pois keinovalikoimastasi. Voit myös seurata alihankkijoidesi tekemien kampanjoiden tehokkuutta ja näin löytää parhaat alihankkijat.

Jotta voisit tehokkaasti mitata Digimyynnin ROI:ta, tarvitset konversiomittausta. Konversiomittauksella tarkoitetaan asiakkaan tekemää toimenpidettä, jota mainonnalla pyritään saamaan aikaan. Konversiomittareita voivat olla esim. ostaminen, rekisteröityminen, yhteystietojen jättäminen tai esitteen lataaminen. Konversiomittarin tulisi mitata yrityksesi liiketoiminnan kannalta olennaista tietoa. Konversiolle voi antaa myös jonkin taloudellisen arvon, jolloin voimme puhua ns. tuottoprosentista.

 

Onko teidän yrityksesänne pohdittu ja otettu määrätietoiseen käyttöön Digimyynnin ROI-mittareita?

 

Ota yhteyttä ja tehdään yhdessä teille toimiva ROI-patteristo, jolla voit maksimoida myynti- ja markkinointiponnistelujen tuloksesi.

 

peko_2014_B

Myynnintekijä, Interim Executive Hybridimyynti
Information Technology and Services
Interim Sales Oy – Myyntipumppu™
pekka.korpela@myyntipumppu.fi
+358 40 8206770

LinkedIn: Pekka [Peko] Korpela

 

Facebooktwitterlinkedin