Hybridimyynti – näkemyksellistä myynnin johtamista!

Screen Shot 2015-02-20 at 10.43.46Moni yritys- ja myyntijohtaja painii tänäpäivänä myynnin digitalisoitumisen haasteiden kanssa. Miten meidän yrityksen tulisi suhtautua asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutokseen? Onko sillä vaikutusta meihin? Miten meidän tulisi hallita muutosta?

Informaatioteknologia on ollut jo pitkään myynnin tukena. Mikä siis nyt muuttuu?

Aiemmin asiakkaat eivät käyttäneet tietotekniikkaa ostoprosessissaan vaan tietotekniikka oli valjastettu myynnin tarpeisiin. Muutos joka on menossa lähtee ostajan käyttäytymisen muutoksesta. Ostajan käyttäytyminen on muuttunut sosiaalisen median ja mobiilin Internetin myötä. Nykyään ostajalla on mahdollisuus hiiren klikkauksella ostaa mistä ja milloin hän haluaa. Perinteiset ostamisen “esteet” ovat murtuneet.

Murros on iso ja merkittävä. Se koskettaa meitä kaikkia ja muuttaa kaupankäynnin rakennetta.

Olennainen kysymys kuuluukin, miten hallitsen yrityksessäni myynnin murroksen?

Strateginen johtaminen ei ole teknologia- tai resurssikysymys, koska strategia on kykyä toteuttaa näkemys. Kaikilla yrityksillä on siis edellytykset muutoksen haltuunottoon.

Yksi valovoimaisimmista johtamisen opeista on Sunzin yli 2000 vuotta vanha teoria, jonka perusfilosofia ei ole miksikään muuttunut edes digitaalisuuden aikana.

Sunzin filosofian voi kiteyttää neljään pääkohtaan:
1) Ympäristö – johtajan on ymmärrettävä ympäristönsä
2) Oppi – johtajilla ja joukoilla tulee olla taitoa ja kykyä
3) Ohjeistus – joukkoja ei voi johtaa ilman selkeää ohjeistusta
4) Johtaminen – johtajan on kyettävä saamaan joukot toteuttamaan voittava näkemys

Ympäristö on nyt kahtia jakautunut: fyysinen ja virtuaalitodellisuus. Miten siis hallita perinteisiä ja digitaalisia toimintatapoja sekä valita voittava näkemys?

Perinteinen myyntityö ei ole kadonnut eikä tule katoamaan. Uusi digitaalinen myyntityö on tullut merkittäväksi osaksi perinteisen myyntityön rinnalle. Siksi yritysten tulee rakentaa kahden toimintamallin myynninjohto – maksimoida kummankin toimintatavan tehokkuus.

Hybridimyynti on johtamismenetelmä, jossa sulautetaan toisiinsa perinteinen ja digitaalinen myyntityö. Hybridimyynti ei ole teknologiariipuvaista vaan johtamistapa, jolla maksimoidaan perinteisen ja digitaalisen myynnin suorituskyky.

Yritysjohtaja, jos haluat kuulla lisää ja jakaa näkemyksiä menestyksellisestä modernista myynnin johtamisesta:

Tule kuulemaan ja jakamaan tietoa Sales2 – Hybridimyynnistä

Tiistaina 3.3.2015
klo 9-10:30
Televisiokatu 1-3
00240 Helsinki

Ilmoittaudu heti yksityisviestillä tai info@myyntipumppu.fi
50:lle ensimmäiselle yritysjohtajalle tietoa mikä toimii ja mikä ei!

 

peko_2014_B

Myynnintekijä, Interim Executive Hybridimyynti
Information Technology and Services
Interim Sales Oy – Myyntipumppu™
pekka.korpela@myyntipumppu.fi
+358 40 8206770

LinkedIn: Pekka [Peko] Korpela

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin