Yrityskauppa, mörkö vai vapahtaja?

???????????????????????????????Blogissamme viime joulukuussa Lauri Seppälä mietti johdon ja omistajien näkökulmasta yrityskauppaa. Jatkan samasta aiheesta yksilön kannalta.

Ystäväni on vaihtamassa työpaikkaa. Hän pohtii uskaltaako ottaa tarjotun paikan vastaan, taustalla kun on juuri toteutunut yrityskauppa. Alan suurempi toimija on kuukausi sitten ostanut tämän yhtiön, joka on nyt tarjoamassa ystävälleni työtä.


Ristiriitaiset tunteet

Jäin miettimään, mistä johtuu että tilanne on tällainen – yrityskauppa koetaan lähes poikkeuksetta mörkönä. Sitä pidetään negatiivisena tapahtumana, hämmentävänä ja paljon kysymyksiä ja pelkoa herättävänä. Henkilöstöä ja asiakkaita ei juuri naurata ja yrityskaupan toteutumista tuulettelevat ja laseja kilistelevät ainoastaan ne, joiden lompakkoja kauppa lihavoittaa tai ne, jotka ovat olleet prosessissa mukana ja tunnistavat kaupan hyödyt itselleen.

Epävarmuus
Tyypillistä tuossa ystäväni tilanteessa on myös se, että hänelle ei haastattelutilanteessa ole osattu selkeästi kertoa tuon toteutuneen yrityskaupan vaikutuksista. Häntä ei pystytty vakuuttamaan siitä, että hänen uusi työpaikkansa säilyy, vaikka kaupan myötä organisaatiossa tapahtuisi muutoksia.

Kommunikointi
Ratkaisuehdotukseni asiaan voi tiivistää yhteen sanaan, kommunikointiin. Tuntematon herättää pelkoa tai ainakin se lisää epävarmuutta. Yrityskauppatilanteessa on hyvä muistaa, että ne, joihin kauppa suoraan vaikuttaa, ovat ihmisiä, arjen työmyyriä. Työmyyrät juttelevat keskenään, hoitavat asiakkaita, levittävät yrityksen viestiä ja ennen kaikkea luovat mielikuvia yrityksestä.

Asiakaskin unohdetaan
Yrityskaupan taustat ja juridinen sisältö ovat toki sensitiivisiä ja vain pienen piirin tietoon soveltuvia. Paljon on myös käytännön asioita, jotka tulee välittömästi kaupan toteutumisen jälkeen kommunikoida eli selittää ja kuvata. Edellinen siis koskien sekä ostajayhtiön että ostokohteen työntekijöitä, asiakkaita ja sidosryhmiä. Jokaisella esimiehellä tulee olla riittävä tieto, jotta hän voi vastata omien alaistensa kysymyksiin ja jokaisella asiakasrajapinnassa toimivan tulee olla tietoinen siitä, miten tilanteesta keskustellaan asiakkaiden kanssa.

Kilpailijat juhlivat
On turhaa hienostelua väittää, etteikö yrityskauppa usein tuo mukanaan myös ikäviä asioita. Päällekkäisyyksien välttämiseksi joudutaan mahdollisesti henkilöitä irtisanomaankin, mutta tärkeää on kertoa näistäkin vaikutuksista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Henkilöstön epätietoisuudessa pitäminen ja löysässä hirressä roikottaminen ei ainakaan lisää työmotivaatiota ja paranna työtehoa ja asiakaspalvelun laatua, vaan tilanne on aivan päinvastainen. Ainoastaan suorat kilpailijat hyötyvät tilanteesta.

Luottamus on ansaittava
Kun ikävät asiat kerrotaan suoraan, luottamus johtoon kasvaa ja positiivisista vaikutuksista kertominen saa lisää uskottavuutta. Onhan kuitenkin yrityskauppa aina valtava kasvumahdollisuus, myös henkilöstön suhteen, osaamisten, työtehtävien muuttumisten ja uusien vastuumahdollisuuksien myötä.

Keskeinen kysymys
Tiivistettynä kommunikoinnin tavoitteeksi voisi määritellä, että jokaisen työntekijän tulee tietää ja ymmärtää, miksi kauppa toteutettiin, mitä mahdollisuuksia se tuo mukanaan, mitkä asiat muuttuvat heti ja mitkä pidemmällä tähtäimellä. Ennen kaikkea mitä toteutunut kauppa tarkoittaa juuri minun kannaltani: mitä minulle tapahtuu?

Kirjoittajasta:
Katri tuo Myyntipumppuun vankkaa kokemusta ja näkemystä yritysjärjestelyiden ja HR-toimintojen osalta. Kannattaa lukea myös Laurin aiempi blogikirjoitus aiheesta: Ostitko yrityksen, jonka moottori piiputtaa?

Facebooktwitterlinkedin