Konseptimme

SALES2 –HYBRIDIMYYNNIN JOHTAMINEN

Digitalisaatio myynti- ja markkinointityössä tarkoittaa yrityksen näkökulmasta sitä, että sama myyntitulos tai jopa parempi voidaan saavuttaa vähemmillä resursseilla. Tämä vaatii organisaation uudistumista ihmisten, prosessien ja teknologioiden toiminnan kannalta. Uudistuminen tarkoittaa käytännössä muutosta ja muutoksen toteuttaminen määrätietoista johtamista sekä tarkoin määriteltyä päämäärää.

TYÖKALUT JA PROSESSIT

Liiketoiminnan kehittäminen on muutosten johtamista, mutta muutosta ei kannata tehdä, jos sitä ei voi mitata.

Käytössämme on kattava valikoima erilaisia mittaus ja arviointimenetelmiä myynnin ja johtamisen tukemiseen. Nykyteknologia mahdollistaakin prosessien, menetelmien ja mittareiden yhdistämisen organisaation laajuiseksi johtamisjärjestelmäksi.

Scroll to Top