Tukeminen

URHEILUSSAKAAN EI MENESTYTÄ ILMAN OSAAVAA VALMENTAJAA

Interim Coaching on tuote, joka räätälöidään aina kohdehenkilön vastuualueen mukaiseksi. Se kehittää coachattavan valmiuksia hoitaa vastuualuettaan menestyksekkäästi. Ohjelma koostuu coachattavan vastuiden analyysistä, nykyhetken valmiuksien arvioinnista sekä hänen työhönsä liittyvistä välitehtävistä ja valmennustapaamisista.

MILLOIN ON SITTEN SE OIKEA HETKI?

Interim Coaching nopeuttaa merkittävästi coachattavan kasvua esimerkiksi henkilö-/ liiketoiminnan johtotehtävissä. Sopivimpia ajankohtia aloittaa coaching ovat silloin, kun henkilö aloittaa ensimmäisen kerran vativassa aisantuntijatehtävässä tai esimiesasemassa, hänen vastuualueensa kasvaessa tai jos yrityksen liiketoiminnassa tapahtuu suuria muutoksia.

MITÄ HYÖTYÄ COACHINGISTA SITTEN ON?

Coachingista on hyötyä sekä coachattavalle itselleen että hänen vaikutuspiirissään oleville. Se kasvattaa hänen valmiuttaan ottaa uusi vastuualue haltuun ja saada siellä työskentelevät ihmiset aktiivisesti mukaan. Coachingilla kehittyneet ihmissuhdetaidot parantavat työilmapiiriä, henkilöstön motivaatiota ja tuottavuutta sekä vähentävät vaihtuvuutta.

MIKSI INTERIM SALES?

Meillä on vankka ja laaja kokemus sekä liiketoiminnan kehittämisestä että coachingista. Osaamme yhdistää liiketoiminnan ja ihmiset tulokselliseksi kokonaisuudeksi. Coachimme ovat kansainvälisesti sertifioituja ja saavat aikaan pysyviä positiivisia muutoksia valmennettavien toiminnassa. Referenssimme kertovat mielellään toimintamme tuloksista.

”LESS WHINING, MORE ACTION!”

Lauri Seppälä
Toimitusjohtaja

Scroll to Top