Työkalut ja prosessit

Liiketoiminnan kehittäminen on muutosten johtamista, mutta muutosta ei kannata tehdä, jos sitä ei voi mitata.
Käytössämme on kattava valikoima erilaisia mittaus ja arviointimenetelmiä myynnin ja johtamisen tukemiseen. Nykyteknologia mahdollistaakin prosessien, menetelmien ja mittareiden yhdistämisen organisaation laajuiseksi johtamisjärjestelmäksi.

Henkilöarvio- ja valinnat

Henkilöarviointi, on yksi tärkeimpiä henkilöstöjohtamisen välineitä nykyaikaisissa organisaatioissa. Henkilöarviointia käytetään, kun valitaan uutta henkilöstöä, arvioidaan nykyisen henkilöstön suoriutumista ja kehitetään henkilöstön osaamista. Asiantuntijoittemme vuosien kokemus henkilöarvioista ja erilaisista menetelmistä varmistaa parhaan lopputuloksen.

Vaikuttavuusmittaukset

Käytössämme on lukuisia erilaisia mittausmenetelmiä muutoksen vaikuttavuuden
mittaamiseen aina kevyistä web –pohjaisista kyselyistä, jatkuvan mittaamisen
menetelmiin.

Ladattavat työkalut

Olemme tuottaneet ja tuotamme myös jatkossa ilmaisia työkaluja asiakkaittemme käyttöön. Tällä hetkellä käytössänne ovat:

Scroll to Top