SALES2 –HYBRIDIMYYNNIN JOHTAMINEN

Digitalisaatio myynti- ja markkinointityössä tarkoittaa yrityksen näkökulmasta sitä, että sama myyntitulos tai jopa parempi voidaan saavuttaa vähemmillä resursseilla. Tämä vaatii organisaation uudistumista ihmisten, prosessien ja teknologioiden toiminnan kannalta. Uudistuminen tarkoittaa käytännössä muutosta ja muutoksen toteuttaminen määrätietoista johtamista sekä tarkoin määriteltyä päämäärää.

Hybridimyynti™ on yritysjohdolle kehitetty konsepti asiakastyön ja asiakasprosessien arviointiin, tavoitteiden asettamiseen sekä digitalisaation muutoksen johtamiseen..

Hybridimyynnin konseptin pääpiirteet

Vaihe 1:

 • Digimyynnin kypsyysarvio
  • Analyysi nykytilasta
  • Myynnin tavoitteet ja tunnusluvut
  • Resurssit ja järjestelmät
  • Mittareiden määrittäminen kehittämiselle
  • Raportti johdolle kypsyysarviosta

Vaihe 2:

 • Rakenteiden ja prosessien kehittäminen – tahtotilan konkretisointi
  • Asiakaslähtöinen tuotteistaminen
  • Asiakasprosessin kehittäminen
  • Työkalujen ja järjestelmien – digitalisaation mahdollisuudet
  • Liiketoimintaprosessin mittareiden määrittely
  • Customer voyage – analyysi ja kehittäminen

Vaihe 3:

 • Toimintasuunnitelma jalkauttamiselle
  • Resurssit
  • Teknologiat
  • Ihmiset (osaaminen)
  • Johtaminen
 • Prosessin konkretisointi
 • Teknologian valjastaminen

Vaihe 4:

 • Osaamisen kehittäminen eli ihmisten valmennus/koulutus sekä myynti/aspa/vast taitoihin sekä uusiin teknologioihin
Scroll to Top