Kehittäminen

Etsitkö muutosta aikaansaavaa kumppania?

Onnistunut valmennus herättää, ravistuttaa, haastaa, kehittää taitoja, inspiroi ja saa yksilöt tekemään päätöksiä sekä toimintasuunnitelmia itsensä kehittämisestä oikeissa asioissa, oikea-aikaisesti ja haluttuun suuntaan.

Valmentaminen ei useinkaan yksin riitä, vaan se on yksi keino saada aikaan tarvittavaa oppimista ja kehittymistä. Se on osa yhdessä asiakkaan kanssa suunniteltua kokonaisratkaisua, silloin kun halutaan saada aikaan oikeanlaisia muutoksia yksilöiden tekemisessä.

Ota huomioon valmennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa seuraavia seikkoja

Valmennuksen on oltava aina liiketoiminta- ja asiakaslähtöinen ja ne on aina kytkettävä voimakkaasti asiakasyrityksen liiketoiminnan tahtotilaan, johtamiseen, asiakaslupaukseen ja tapaan toimia asiakkaissa.

Osallistujan rooli ja vastuualueet on huomioitava jo ennakkoon ja sisältö sovitettava tämän perusteella asetettuun tavoitteeseen. Valmennuksen tulee olla osallistujaa motivoiva ja sitouttava – siksi osallistujan tulee tietää jo ennakkoon, miksi hän osallistuu valmennukselle ja miten sisältö kytkeytyy hänen päivittäiseen työhönsä tai sen muutokseen.

Valmennus ei yksin varmista käytäntöön vientiä vaan kehittymistä on tuettava yksilöllisesti sparraten esimiehen toimesta. Myös tarkkaan mietityillä ennakko- ja välitehtävillä, varmistetaan valmennukselle ajankäytöllinen tehokkuus.

Ennen – aikana – jälkeen -toimenpiteillä saadaan aikaan kehittymistä ja kaivattuja muutoksia!

  1. Ennen valmennusta tulee osallistujan käydä oman esimiehensä kanssa keskustelu omista kehittymistarpeistaan suhteessa valmennuksella käsiteltäviin aiheisiin ja näin asettaa itselleen selkeät tavoitteet valmennuksen suhteen.
  2. Osallistuja tekee henkilökohtaisen konkreettisen toimintasuunnitelman valmennuksella käsiteltyjen asioiden, toteutettujen harjoitusten ja palautteen perusteella
  3. Valmennuksen jälkeen osallistujan tulee käydä toimintasuunnitelmansa läpi oman esimiehensä kanssa kertoen, mitä ja miten hän aikoo muuttaa työskentelytavoissaan. Keskustelussa sovitaan samalla, mitä tukea osallistuja tarvitsee esimieheltään sekä milloin palataan asiaan ja katsotaan, miten osallistuja on onnistunut käytäntöön viennissä.

”LESS WHINING, MORE ACTION!”

Lauri Seppälä
Toimitusjohtaja

Scroll to Top