Palvelumme

JOHTAMINEN

Johdamme yhdessä asiakkaidemme kanssa kasvu- ja menestystarinoita. Kokeneet Interim Managerimme ovat johtamisen, erityisesti muutoksen, ammattilaisia. Otamme tilanteen haltuun, keskitymme olennaiseen ja sitoutamme ihmiset tekemään oikeita asioita. Konseptina Johtamisen sprintit sopii erinomaisesti muutoksen ja myynnin johtamiseen.

TUKEMINEN

Johtajat ja johtoryhmät ovat parhaimmillaan kun he voivat keskittyä oleelliseen. Tukemisella tarkoitamme edellytyksien luontia, ennen kaikkea päätöksenteon ja toimeenpanon kannalta. Fasilitaattoreina autamme asiakkaitamme suunnittelemaan, ohjaamaan ja toteuttamaan tehokkaita toimintamalleja, esimerkiksi muutoshankkeiden workshopeissa.

KEHITTÄMINEN

Onnistunut valmennus herättää, ravistuttaa, haastaa, kehittää taitoja, inspiroi ja saa yksilöt tekemään päätöksiä sekä toimintasuunnitelmia itsensä kehittämisestä oikeissa asioissa, oikea-aikaisesti ja haluttuun suuntaan. Valmentaminen ei useinkaan yksin riitä, vaan se on yksi keino saada aikaan tarvittavaa oppimista ja kehittymistä. Se on osa yhdessä asiakkaan kanssa suunniteltua kokonaisratkaisua, silloin kun halutaan saada aikaan oikeanlaisia muutoksia yksilöiden tekemisessä.

REKRYTOINTI

Onnistunut valmennus herättää, ravistuttaa, haastaa, kehittää taitoja, inspiroi ja saa yksilöt tekemään päätöksiä sekä toimintasuunnitelmia itsensä kehittämisestä oikeissa asioissa, oikea-aikaisesti ja haluttuun suuntaan. Valmentaminen ei useinkaan yksin riitä, vaan se on yksi keino saada aikaan tarvittavaa oppimista ja kehittymistä. Se on osa yhdessä asiakkaan kanssa suunniteltua kokonaisratkaisua, silloin kun halutaan saada aikaan oikeanlaisia muutoksia yksilöiden tekemisessä.

Scroll to Top